Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Phụ kiện (occ, pin, sạc,..)

Coil Occ Oxva Xlim C 0.6

80,000đ

Lượt mua: 87

Đầu Pod TSX 0.8 - 1.0 dùng cho Cyber X, Cyber S

80,000đ

Lượt mua: 29

Pod Rỗng Manto Aio Plus

80,000đ

Lượt mua: 97

Pod Rỗng Dotmod Dotstick

350,000đ

Lượt mua: 35

Pod Rỗng Dotmod Dotstick Revo

190,000đ

Lượt mua: 55

Đầu Pod Rỗng H45 ( Hero 2 )

120,000đ

Lượt mua: 38

Đầu Pod Rỗng B6 ( AEGIS BOOST 2 )

100,000đ

Lượt mua: 32

Đầu Pod Gotek X , S 0.8ohm 4.5ml

80,000đ

Lượt mua: 405

Occ Avocado Aio 0.7

80,000đ

Lượt mua: 235

Đầu Pod Rỗng Oxva Origin SE

100,000đ

Lượt mua: 189

Occ VooPoo PnP ( 0.3 - 0.6 )

80,000đ

Lượt mua: 247

Coil Occ JellyBox Nano ( 0.5 - 1.0 )

80,000đ

Lượt mua: 281

Coil Occ Geekvape B Series ( 0.4 - 0.6 )

80,000đ

Lượt mua: 453

Coil Occ Geekvape P Series ( 0.2 - 0.6 )

80,000đ

Lượt mua: 333

Occ nevoks SPL12 ( 0.3 - 0.6 - 0.17 Cho Veego 80W )

80,000đ

Lượt mua: 173

Occ Nevoks ( 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 )

80,000đ

Lượt mua: 385