Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Phụ kiện (occ, pin, sạc,..)

Cartridge Đầu Pod Rỗng Rincoe jellybox xs

80,000đ

Lượt mua: 1567

Cartridge Đầu Pod Hannya Airtok

80,000đ

Lượt mua: 307

CARTRIDGE ĐẦU POD RỖNG RILL X

100,000đ

Lượt mua: 537

Cartridge Đầu Pod Rỗng LVE Orion 2

150,000đ

Lượt mua: 843

Coil Occ LVE Orion 2 0.4 - 0.8 ohm

80,000đ

Lượt mua: 404

Coil Occ Mesh UB Mini Lost Vape 0.8 ohm

80,000đ

Lượt mua: 193

Occ Coil Moti X Mini 0.35 ohm

80,000đ

Lượt mua: 205

Coil Occ Oxva Xlim C 0.6

80,000đ

Lượt mua: 1052

Đầu Pod TSX 0.8 - 1.0 dùng cho Cyber X, Cyber S

80,000đ

Lượt mua: 768

Pod Rỗng Manto Aio Plus

120,000đ

Lượt mua: 2794

Pod Rỗng Dotmod Dotstick

350,000đ

Lượt mua: 711

Pod Rỗng Dotmod Dotstick Revo

190,000đ

Lượt mua: 520

Đầu Pod Rỗng H45 ( Hero 2 )

120,000đ

Lượt mua: 544

Đầu Pod Rỗng B6 ( AEGIS BOOST 2 )

100,000đ

Lượt mua: 595

Đầu Pod Gotek X , S 0.8ohm 4.5ml

80,000đ

Lượt mua: 1192

Occ Avocado Aio 0.7

80,000đ

Lượt mua: 1807